Wydział Organizacji i Nadzoru

Stanowiska Ds. Pracowniczych
Symbol: OR-11
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Starszy Inspektor: Agata Pachota
Telefon:12-616-1440
Starszy Inspektor: Aneta Barcentewicz
Telefon:12-616-1844
Starszy Inspektor: Magdalena Słowik
Telefon:12-616-1741
Starszy Inspektor: Małgorzata Tyliba
Telefon:12-616-1432

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowisk ds. Pracowniczych (OR-11) należy:
1) Coroczne opracowywanie Planu szkoleń dla pracowników UMK;
2) Realizacja zadań dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych urzędników poprzez:
a) organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
b) kierowanie na naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych;
3) Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem dokumentów kadrowo-płacowych, druków ZUS-Rp7 dla byłych pracowników UMK;
4) Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem dokumentów kadrowo-płacowych dla byłych pracowników jednostek zlikwidowanych, będących w zasobach Referatu Archiwum;
5) Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
6) Organizacja praktyk, staży, innych form aktywizacji zawodowej dla uczniów, studentów, absolwentów oraz nadzór nad ich realizacją;
7) Obsługa przebiegu służby przygotowawczej w UMK;
8) Monitoring przebiegu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników UMK.Wstecz