Oddział Społeczeństwa Informacyjnego

Stanowiska Ds. E-Administracji
Symbol: OR-04-1
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Główny Specjalista: Rafał Patyna
Telefon:12-616-8293

Zakres działania:
Stanowiska ds. E-administracji (OR-04-1), funkcjonujące pod bezpośrednim nadzorem Koordynatora


Wstecz