Oddział Społeczeństwa Informacyjnego

Stanowiska Ds. E-Administracji
Symbol: OR-04-1
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Główny Specjalista: Rafał Patyna
Telefon:12-616-8293, 12-616-8408
Główny Specjalista: Halina Cepura
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-1909, 51-932-3655

Zakres działania:
Stanowiska ds. E-administracji (OR-04-1), funkcjonujące pod bezpośrednim nadzorem Koordynatora


Wstecz