Wydział Organizacji i Nadzoru

Oddział Społeczeństwa Informacyjnego
Symbol: OR-04
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8408
Faks: 12-616-1444
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Oddziału: Robert Skalny

Zakres działania:

Do zakresu działania Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego (OR-04) należy:


1) Realizacja BIP MK określona w odrębnym zarządzeniu PMK;
2) Działania i współpraca związane z przygotowaniem prac koncepcyjnych oraz ich realizacją, w zakresie szeroko pojętych potrzeb społeczeństwa informacyjnego;
3) Świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną przez UMK, w szczególności:
   a) współpraca z wydziałami i MJO oraz nadzór w zakresie wdrażania elektronicznego sposobu załatwiania spraw,
   b) ścisła współpraca z Pełnomocnikiem PMK ds. Transformacji Cyfrowej oraz z Wydziałem Informatyki w zakresie merytorycznych aspektów wdrażania aplikacji elektronicznego załatwiania spraw oraz świadczenia usług informacyjnych drogą elektroniczną,
   c) współpraca z wydziałami i MJO w zakresie modelowania procesów przepływu danych,
   d) współpraca z wydziałami i MJO w zakresie udostępniania usług załatwiania spraw.
4) Realizacja Serwisu Informacyjnego UMK;
5) Opracowywanie zestawień analitycznych dla potrzeb oceny pracy wydziałów i MJO;
6) Szeroko pojęte administrowanie aplikacjami Wydziału (świadczenie wsparcia dla użytkowników aplikacji w zakresie funkcjonalności systemów w obszarach wdrożenia i eksploatacji oraz obsługa formalna związana z ich funkcjonowaniem;
7) Pełnienie roli Gospodarza aplikacji INTEGRATOR;
8) Pełnienie, we współpracy z Wydziałem Informatyki, roli Gospodarza i Administratora Technicznego systemu elektronicznych usług publicznych;
9) W ramach Oddziału działają:
   a) Stanowiska ds. E-administracji (OR-04-1), funkcjonujące pod bezpośrednim nadzorem Koordynatora;
   b) Stanowiska ds. Serwisów Informacyjnych (OR-04-2), w ramach których funkcjonuje Administrator Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, z kompetencjami uregulowanymi odrębnym zarządzeniem.Struktura oddziału:
Stanowiska Ds. E-Administracji - OR-04-1
Stanowiska Ds. Serwisów Informacyjnych - OR-04-2


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-01 07:00:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-30 15:30:23
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-06-26 14:50:56
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-06-18 08:14:18
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-06-18 08:13:55
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-06-03 12:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-22 15:15:05
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-05-15 11:28:55
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-04-01 07:00:57
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-30 12:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja