Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Symbol: EW
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9387, 12-616-9200
Faks: 12-616-9254
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału -: Agnieszka Kędzierska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Jeruzalem
Telefon:12-616-9200

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji należą sprawy związane z: egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych Gminy Miejskiej Kraków, windykacją należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, prowadzeniem postępowań dotyczących udzielenia ulg w spłacie zaległych należności cywilnoprawnych Urzędu Miasta Krakowa, koordynacją działań dotyczących udzielania pomocy publicznej w Gminie Miejskiej Kraków.


Szczegóły określa Zarządzenie nr 132/2020 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji


Podstawa prawna dotycząca udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Kraków: 
UCHWAŁA NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Uwagi:

 

Przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa Klientów Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

Jednocześnie przypominamy o nadal obowiązującym stanie epidemii, a tym samym prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych: zachowanie bezpiecznych odległości, zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych.  Prosimy także, aby posiadali Państwo własne długopisy.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w pierwszej kolejności korzystać
z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

  •          INFORMACJA TELEFONICZNA: 12 616 9387

 

  •          DZIENNIK PODAWCZY - INFORMACJA

       Al. Powstania Warszawskiego 10
       Centrum Administracyjne Stanowisko nr 66

 

 

  •     POBORCY

    Tomasz Cisowski, kontakt tel. 728 359 629, e-mail: tomasz.cisowski@um.krakow.pl

    Adam Korfel, kontakt tel. 532 108 885, e-mail: adam.korfel@um.krakow.pl


Struktura wydziału:
Referat Ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych - EW-01
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od I do X - EW-02
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII - EW-03
Stanowiska Ds. Pomocy Publicznej - EW-04
Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych - EW-05
Referat Organizacyjno-Budżetowy - EW-06
Referat Ds. Zbiegów Egzekucji - EW-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (2)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-09-01 07:00:34
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-08-18 07:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-30 12:00:05
RENATA PISARSKA
 Edycja
2020-07-29 12:25:33
RENATA PISARSKA
 Edycja
2020-07-20 07:02:02
RENATA PISARSKA
 Edycja
2020-07-16 08:24:28
RENATA PISARSKA
 Edycja
2020-07-10 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-06 14:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-02 07:33:47
RENATA PISARSKA
 Edycja
2020-06-03 12:15:08
RENATA PISARSKA
 Edycja

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2015-02-06
Data publikacji:
2015-02-06
Data aktualizacji:
2020-09-01