Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Symbol: EW
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9200
Faks: 12-616-9254
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Agnieszka Kędzierska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Jeruzalem
Telefon:12-616-9200

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji należą sprawy związane z: egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych Gminy Miejskiej Kraków, windykacją należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, prowadzeniem postępowań dotyczących udzielenia ulg w spłacie zaległych należności cywilnoprawnych Urzędu Miasta Krakowa, koordynacją działań dotyczących udzielania pomocy publicznej w Gminie Miejskiej Kraków.


Szczegóły określa Zarządzenie nr 1626/2019 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji


Podstawa prawna dotycząca udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Kraków: 
UCHWAŁA NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Uwagi:

Godziny obsługi mieszkańców.Struktura wydziału:
Referat Ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych - EW-01
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od I do X - EW-02
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII - EW-03
Stanowiska Ds. Pomocy Publicznej - EW-04
Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych - EW-05
Referat Organizacyjno-Budżetowy - EW-06
Referat Ds. Zbiegów Egzekucji - EW-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (2)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-01-20 13:15:05
RENATA PISARSKA
 Edycja
2020-01-13 15:36:16
RENATA PISARSKA
 Edycja
2020-01-13 07:00:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-12-05 12:15:07
RENATA PISARSKA
 Edycja
2019-12-03 11:32:05
RENATA PISARSKA
 Edycja
2019-12-02 08:15:05
RENATA PISARSKA
 Edycja
2019-11-28 09:15:07
RENATA PISARSKA
 Edycja
2019-11-19 12:00:06
RENATA PISARSKA
 Edycja
2019-10-24 12:15:05
RENATA PISARSKA
 Edycja
2019-10-08 07:43:23
RENATA PISARSKA
 Edycja

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA PISARSKA
Data wytworzenia:
2015-02-06
Data publikacji:
2015-02-06
Data aktualizacji:
2020-01-20