Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko Ds. Systemu Informacji Przestrzennej
Symbol: AU-07
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Główny Specjalista: Małgorzata Łuszczek
Adres: Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-8022

Zakres działania:

1. Sprawowanie funkcji koordynatora systemów informatycznych Wydziału, zasobów sprzętowych i aplikacyjnych oraz baz danych.
2. Sprawowanie funkcji gospodarza danych, odpowiedzialnego za zagadnienia związane z prowadzeniem Źródłowych Baz Danych Wydziału.
3. Uczestnictwo w projektach i wdrożeniach uruchamianych w Wydziale, nadzór nad wdrażaniem zmian.
4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych oraz udostępniania informacji niezbędnej dla funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Miejskiej Kraków.
5. Współpraca z Referatem Organizacyjnym (AU-04) w zakresie sporządzania sprawozdań i prowadzenia rejestrów związanych z działaniem systemów informatycznych Wydziału.Wstecz