Biuro Skarbnika
Symbol: BS
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1320
Faks: 12-616-1338
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Alina Kwaśniak

Zakres działania:

Do zakresu działania Biura Skarbnika należą sprawy dotyczące: zarządzania i obsługą długu Miasta, oceny wiarygodności kredytowej Miasta (ratingu), analiz sytuacji finansowej Miasta, Generalnego Rejestru Umów i Zleceń, koordynacji podsystemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta, polityki rachunkowości Miasta, centralizacji podatku VAT oraz wdrożenia centralizacji rozliczeń umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.
Szczegóły określa Zarządzenie Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Skarbnika. 


Uwagi:
Godziny obsługi mieszkańców

Struktura biura:
Referat - Generalny Rejestr Umów i Zleceń - BS-01
Referat Zarządzania Długiem - BS-02
Referat Ds. Polityki Rachunkowości oraz Koordynacji Finansowych Systemów Informatycznych - BS-03
Oddział Ds. Centralizacji Rozliczeń Podatku Vat w Gminie Miejskiej Kraków - BS-04
Stanowiska Ds. Organizacyjnych - BS-05
Stanowiska Ds. Centralizacji Rozliczeń Umów Cywilnoprawnych z Osobami Fizycznymi w Gminie Miejskiej Kraków - BS-06


Wstecz