Wydział Obsługi Urzędu
Symbol: OU
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1502
Faks: 12-616-1202
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Maria Rusowicz
Zastępca Dyrektora Wydziału: Zofia Jakóbczyk
Telefon:12-616-1502
Faks:12-616-1202
P.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału: Jacek Fronczysty
Telefon:12-616-1559

Zakres działania:

Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i obsługa techniczna Magistratu.


Uwagi:

Zarządzenie w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi UrzęduStruktura wydziału:
Sekretariat - OU-01
Stanowiska Ds. Organizacyjnych - OU-02
Stanowiska Ds. Bezpieczeństwa - OU-03
Stanowiska Ds. Ubezpieczeń - OU-04
Referat Planowania i Kontrolingu - OU-05
Referat Inwestycji i Remontów - OU-06
Referat Transportu - OU-07
Referat Poligrafii - OU-08
Referat Utrzymania Budynków - OU-09
Referat Administrowania Budynkami I - OU-10
Referat Administrowania Budynkami II - OU-11


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-05-07 10:58:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-04 11:35:55
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-01 07:00:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-15 07:00:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-08 10:15:23
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-03 08:13:28
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-02 07:00:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-01 07:00:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-30 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-30 10:15:34
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja