Biuro Funduszy Europejskich
Symbol: BE
Adres siedziby: Św. Krzyża 1, 31-028 Kraków
Telefon: 12-616-1957, 12-616-1993
Faks: 12-616-1958
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Janusz Moskwa

Zakres działania:

Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich należą sprawy opracowywania standardów działania w obszarze pozyskiwania środków pomocowych, realizowania wyznaczonych zadań w procesie pozyskiwania środków pomocowych, wykorzystania i rozliczania projektów z udziałem tych środków oraz nadzorowania realizacji projektów z udziałem środków pomocowych.
Biuro Funduszy Europejskich koordynuje proces aplikacyjny dla projektów planowanych i realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz projektów komplementarnych do ZIT współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących dla odpowiednich Programów Operacyjnych.


 


ZPMK 402/2017 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Funduszy Europejskich 


 Struktura biura:
Referat Organizacyjny i Mechanizmów Finansowania Inwestycji - BE-01
Referat Projektów Inwestycyjnych - BE-02
Referat Projektów Nieinwestycyjnych - BE-03


Wstecz