Urząd Stanu Cywilnego

Referat Usc dla Dzielnic od XIV do XVIII
Symbol: SC-05
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-5515
Faks: 12-616-8824
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu - Zastępca Kierownika Usc: Jolanta Słomka-Mazur

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu USC dla Dzielnic od XIV do XVIII (SC-05) należą sprawy wymienione w zakresie działania Referatów:
1) Rejestracji Bieżącej (SC-02) z wyłączeniem pkt 28,
2) Archiwum USC dla Dzielnic od I do XIII (SC-04) z wyłączeniem pkt 17, 18.Wstecz