Wydział Spraw Administracyjnych

Oddział Obsługi Przedsiębiorcy
Symbol: SA-07
Adres siedziby: Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Telefon: 12-616-5617
Faks: 12-616-5620
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Oddziału: Wojciech Łaptaś

Zakres działania:

Do zakresu działania Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy (SA-07) należą sprawy realizowane przez :
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (SA-07-1):
Referat Realizacji Spraw CEIDG  (SA-07-2):Struktura oddziału:
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy - SA-07-1
Referat Realizacji Spraw Ceidg - SA-07-2


Wstecz