Wydział Spraw Administracyjnych

Oddział Obsługi Przedsiębiorcy
Symbol: SA-07
Adres siedziby: Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Telefon: 12-616-5617
Faks: 12-616-5620
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Oddziału: Wojciech Łaptaś

Zakres działania:

Do zakresu działania Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy (SA-07) należą sprawy realizowane przez :
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (SA-07-1):
Referat Realizacji Spraw CEIDG  (SA-07-2):Struktura oddziału:
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy - SA-07-1
Referat Realizacji Spraw Ceidg - SA-07-2


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-01-13 11:30:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-07 09:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-12-04 11:30:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-12-03 09:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-11-15 09:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-26 12:15:06
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2019-09-25 12:48:37
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2019-08-28 07:00:05
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2019-08-26 08:25:55
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Edycja
2019-07-04 11:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja