Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Archiwum
Symbol: OR-05
Adres siedziby: Na Załęczu 2, 31-587 Kraków
Telefon: 12-616-9008
Faks: 12-616-9005
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Zbigniew Pasierbek

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Archiwum (OR-05) należy:
1) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji UMK oraz prowadzenie jej ewidencji;
2) Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z wydziałów oraz dokumentacji po jednostkach organizacyjnych zlikwidowanych, dla których organem założycielskim był odpowiednio PMK lub organ jednostki samorządu terytorialnego;
3) Udostępnianie przechowywanej dokumentacji oraz prowadzenie kwerend archiwalnych;
4) Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
5) Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
6) Przygotowanie oraz przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;
7) Realizacja wsparcia i szkoleń wewnętrznych dla wydziałów w zakresie archiwizacji dokumentacji celem jej przekazywania do archiwum.Wstecz