Wydział Skarbu Miasta
Symbol: GS
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9844, 12-616-9845
Faks: 12-616-9846, 12-616-9842
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Marta Witkowicz
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Trembecka
Telefon:12-616-9848
Zastępca Dyrektora Wydziału: Zofia Kuryśko
Telefon:12-616-9849

Zakres działania:

Gospodarowanie własnym i powierzonym Miastu mieniem - sprawy związane z realizacją uprawnień właścicielskich, głównie dotyczących gospodarowania mieniem wchodzącym w skład trzech zasobów: Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa, m.in. zbywanie i nabywanie nieruchomości, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność), zawieranie umów dzierżawy, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości.


Zarządzenie nr 1698/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Skarbu Miasta.Uwagi:

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - telefon informacyjny 12 616 9956

 

 

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

    Obsługa osób niesłyszących:  

  1. Wiesława Bielat, Inspektor pok.113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Referat Uprawnień Właścicielskich i Ewidencji Majątku (GS-10)
  2. Michał Bachowski, Kierownik Referatu - pok.205a 
    Referat Uprawnień Właścicielskich i Ewidencji Majątku (GS-10)

OPŁATY POBIERANE PRZEZ WYDZIAŁ SKARBU MIASTA  

 

OPŁATA SKARBOWA

 

Wydział Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 nie posiada kasy UMK.

Najbliższe kasy znajdują się w Wydziale Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 8

Kasa Nr 4 - od strony ul. Grunwaldzkiej 8 czynna dla mieszkańców w godzinach: 8:00 - 15:30.
 Struktura wydziału:
Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym - GS-01
Referat Ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania - GS-02
Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych - GS-03
Referat Zbywania Lokali - GS-04
Referat Przetargów i Zamian - GS-05
Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności - GS-06
Referat Nabywania Nieruchomości do Zasobu Gminy Miejskiej Kraków - GS-07
Referat Udostępniania Nieruchomości Pod Infrastrukturę Techniczną - GS-08
Referat Opłat Dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków - GS-09
      Stanowisko Ds. Badania Sposobu Zagospodarowania Nieruchomości Oddanych w Użytkowanie Wieczyste - GS-09-1
      Stanowiska Koordynatorów Ds. Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności - GS-09-2
Referat Uprawnień Właścicielskich - GS-10
Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości - GS-11
Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa - GS-12
Referat Organizacyjny - GS-13
Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań Za Przejęte Nieruchomości - GS-14
Referat Odszkodowań Związanych z Realizacją Inwestycji Drogowych - GS-15
Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami - GS-16
Referat Opłat Dot. Nieruchomości Skarbu Państwa - GS-17
      Stanowiska Koordynatorów Ds. Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności - GS-17-1


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta (61)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-06-01 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-01 07:03:35
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-29 12:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-28 11:33:55
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-27 14:00:49
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-05-26 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-26 08:20:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-26 08:20:51
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-18 11:30:06
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-13 10:34:45
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-05-05 10:04:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-04-28 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-26 14:15:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-06 13:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-03-03 06:35:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-03-02 08:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-02-28 11:45:05
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-02-25 08:38:24
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-02-24 10:30:08
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-02-21 16:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-12 11:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-19 12:03:33
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-01-17 12:15:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-16 08:01:42
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-01-16 08:01:37
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2020-01-10 12:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-09 11:10:51
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2020-01-01 07:00:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-12-20 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-12-19 10:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-12-04 12:03:47
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-11-27 11:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-11-25 16:15:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-11-12 11:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-23 11:45:12
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-10-03 09:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-01 06:36:19
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-09-17 14:30:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-09-17 06:44:56
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-09-11 12:00:08
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-08-28 11:15:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-08-28 07:07:40
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-08-20 15:00:05
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-08-14 12:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-08-13 11:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-08-13 07:00:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-08-12 16:15:03
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-08-05 12:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-24 09:30:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-23 10:41:18
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-22 10:58:52
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-17 08:30:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-16 11:28:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-16 07:00:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-15 14:00:01
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-15 07:00:02
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-13 11:58:50
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-07-04 10:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-01 08:14:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-06-27 07:00:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-14 10:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-03 07:00:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-22 10:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-21 12:30:18
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-05-20 11:03:44
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-05-13 09:18:12
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-05-13 09:18:02
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-04-25 16:15:23
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-04-17 10:59:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-04-15 11:15:34
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-04-15 07:10:25
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-04-12 09:15:31
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-04-08 12:49:47
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-04-02 11:15:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-03-26 08:30:27
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-03-21 15:00:17
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-03-18 11:11:17
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-03-15 08:15:16
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-03-14 14:51:20
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-03-12 14:48:43
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-03-11 10:30:27
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-03-07 08:49:58
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-03-01 15:15:08
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2019-03-01 07:01:20
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-02-28 16:15:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-02-27 13:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-02-26 15:15:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-02-18 14:15:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-02-08 11:15:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-02-06 14:15:35
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-01-30 11:15:19
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-01-21 09:20:19
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-01-21 09:20:12
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-01-15 14:15:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-01-09 07:00:34
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-01-08 07:11:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2019-01-02 09:00:20
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-12-24 11:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-12-07 14:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-11-13 11:30:12
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-11-13 07:21:54
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-11-08 08:30:17
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-11-06 08:08:03
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-11-05 14:13:57
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-11-01 07:00:46
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-31 16:15:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-26 16:15:13
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-17 11:16:40
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-16 12:30:13
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-16 07:59:47
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-15 09:03:39
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-12 08:04:25
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-11 11:39:12
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-10 12:38:24
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-10 08:30:15
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-09 07:42:56
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-10-03 16:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-10-02 14:30:22
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-10-01 07:01:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-09-26 16:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-09-03 10:00:32
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2018-07-23 10:30:12
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-07-20 13:50:49
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-06-08 08:15:25
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-06-07 13:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-06-06 08:15:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-06-05 12:07:56
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-06-04 13:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-06-01 07:00:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-05-22 15:15:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-05-14 15:00:11
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-05-14 08:00:01
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-05-10 11:30:11
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-05-09 11:30:35
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-05-08 16:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-05-04 12:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-05-01 07:01:29
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-04-10 15:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-04-09 11:12:58
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-04-03 09:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-02-14 15:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-01-08 14:15:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-01-08 10:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-11-22 13:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-11-22 08:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-11-01 07:00:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-25 12:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-03 16:15:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-10-02 07:00:21
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-09-27 14:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-08-29 08:00:13
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2017-08-28 16:37:57
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2017-08-01 07:00:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-07-27 09:15:31
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-07-21 12:12:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2017-07-17 12:31:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2017-07-14 09:37:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2017-07-03 07:00:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-06-28 09:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-06-26 13:15:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-06-13 07:38:01
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2017-06-01 10:30:18
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2017-04-07 13:15:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-02-27 10:01:34
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2017-01-03 11:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-01-03 07:14:04
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2017-01-02 07:01:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2016-12-13 15:15:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2016-12-13 11:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2016-12-09 10:30:43
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-12-08 08:03:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-12-07 12:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2016-11-29 13:45:14
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-11-25 09:31:22
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-11-03 10:46:14
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2016-10-25 13:30:31
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-10-25 07:16:30
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-10-24 10:15:26
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2016-10-04 10:38:12
KAROLINA MICHENKO
 Edycja
2016-09-22 08:45:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-07-21 16:15:27
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2016-07-06 07:42:30
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-06-15 08:45:12
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-06-14 08:07:11
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-06-08 07:00:25
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-06-03 13:22:40
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-06-02 09:15:39
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2016-06-01 07:00:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2016-05-31 11:24:26
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-05-30 15:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2016-05-18 11:16:38
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2016-05-17 13:22:49
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2016-04-26 11:36:20
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-04-22 12:15:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-04-18 14:27:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-04-07 09:34:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-04-01 07:03:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2016-02-03 13:45:37
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-01-14 07:01:55
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2016-01-11 09:57:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-12-08 09:01:51
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-11-16 12:46:47
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-11-03 08:14:56
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-11-02 07:03:20
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-10-30 13:31:18
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-10-15 11:12:04
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-10-07 13:16:49
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-10-06 07:42:32
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-10-05 15:03:48
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-10-05 08:31:01
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-10-01 13:19:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-10-01 08:32:42
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-09-30 14:31:42
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-09-22 08:32:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-09-17 09:59:50
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-09-14 15:01:49
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-08-11 13:01:23
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-07-08 09:01:26
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-07-07 11:01:26
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-07-01 14:31:19
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-06-08 11:10:18
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-06-05 13:16:25
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-06-02 07:50:19
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-05-26 11:01:23
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-05-15 08:16:18
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-04-08 07:01:28
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-04-07 08:16:34
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-04-01 13:01:35
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-03-17 14:16:14
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-03-17 10:16:13
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-03-16 08:46:28
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-03-09 10:01:21
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-03-06 11:54:26
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2015-03-02 16:16:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-02-13 13:16:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2015-01-01 07:01:20
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-12-17 10:02:30
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-09-19 15:02:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-09-09 10:14:46
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2014-09-04 13:09:18
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2014-08-11 11:02:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-06-18 07:16:32
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2014-06-17 08:15:06
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2014-06-16 09:46:49
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2014-06-13 11:01:38
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-06-12 15:01:33
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-05-16 11:01:54
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-04-16 11:02:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2014-04-15 07:04:22
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2014-04-14 08:32:23
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2014-04-10 11:02:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-04-09 15:02:29
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-03-12 11:01:37
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2014-01-15 15:01:46
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-12-11 15:02:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-12-05 08:17:00
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-12-04 07:36:12
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-11-04 07:03:44
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-11-01 07:05:16
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2013-10-31 10:00:40
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2013-10-24 14:04:45
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-10-02 08:04:49
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-10-01 06:59:39
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-09-30 15:04:43
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-09-27 11:01:07
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-09-24 08:26:37
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-09-09 11:04:49
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-07-09 08:01:19
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-07-05 11:02:33
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-06-10 15:04:38
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-06-06 13:46:31
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2013-06-04 08:34:45
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-06-03 11:04:59
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-05-23 12:27:09
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-05-10 14:38:28
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2013-05-01 07:03:00
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-04-29 15:02:32
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-04-16 07:23:43
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-04-12 15:04:46
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-03-28 10:49:36
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-03-26 08:34:21
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-03-22 12:50:07
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2013-03-14 08:46:04
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-03-12 13:20:57
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-03-05 12:54:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-03-04 14:16:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-03-01 07:01:35
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-02-28 11:01:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-02-19 07:13:30
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-02-14 11:01:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-02-11 10:13:07
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-02-01 07:01:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-01-23 14:16:32
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-01-21 10:31:02
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-01-09 11:17:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-01-07 11:07:51
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2013-01-04 13:46:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2013-01-04 07:01:04
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-01-03 14:05:07
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2013-01-02 11:16:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-12-13 15:01:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-12-11 11:14:36
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-12-06 11:01:06
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-12-03 12:37:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-11-22 12:54:45
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-11-19 11:04:49
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-11-16 07:48:05
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-10-26 09:31:00
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-10-15 09:31:04
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-10-09 09:31:01
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-10-08 11:16:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-10-08 07:00:59
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2012-10-04 11:09:59
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2012-10-02 07:44:21
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-10-01 08:01:01
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-09-27 11:58:21
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-09-17 15:16:00
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-09-14 12:01:00
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-09-11 07:32:52
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-09-10 09:16:03
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-09-03 08:00:59
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-08-30 11:01:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-08-23 08:46:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-08-08 15:16:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-07-30 11:01:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-07-16 11:01:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-07-12 15:16:28
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-07-12 11:01:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-07-10 11:01:02
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-07-02 07:00:59
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-06-19 07:40:59
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-05-29 11:01:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-05-16 12:15:47
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-05-15 11:01:00
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-05-14 11:01:00
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-05-11 11:00:59
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-05-10 15:01:02
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-04-27 11:01:02
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-04-26 07:50:46
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-04-24 11:00:54
MAGDALENA RUSNARCZYK
 Edycja
2012-04-17 10:53:12
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-03-30 14:51:38
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2012-03-07 11:00:57
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-03-06 07:47:52
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-03-01 11:00:55
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-02-24 11:00:58
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-02-13 11:00:54
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-02-01 15:00:52
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-01-24 07:00:59
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-01-17 10:59:52
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-01-16 11:31:44
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2012-01-11 15:00:55
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2012-01-04 10:48:32
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-12-07 15:00:56
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-12-07 11:00:56
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-12-07 07:00:56
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-12-06 15:05:01
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-11-24 15:00:51
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-11-24 09:59:46
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-11-23 10:26:44
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-11-22 08:24:20
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-11-22 08:24:16
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-11-21 11:22:49
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-11-16 07:44:34
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-11-09 15:00:53
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-11-08 09:53:46
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-11-04 15:00:51
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-10-26 14:09:37
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2011-10-19 11:00:58
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-10-12 15:01:03
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-10-11 15:00:50
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-10-10 15:00:50
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-09-08 15:00:55
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-09-08 11:00:51
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-09-01 07:01:07
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-31 15:01:21
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-30 13:09:23
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-30 09:06:16
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-29 11:00:50
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-26 11:00:51
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-25 11:00:52
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-25 07:00:50
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-23 15:22:06
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-23 08:20:26
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2011-08-22 15:00:53
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-19 15:00:50
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-08-19 07:01:18
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-08-17 11:24:52
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-08-16 07:37:36
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-08-10 09:58:01
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-08-09 09:23:55
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-08-08 15:00:50
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-08-08 11:00:50
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-07-19 09:08:08
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-07-18 07:00:50
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-07-15 11:47:08
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2011-07-14 09:11:41
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-07-12 08:30:50
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-07-11 15:00:48
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-07-07 07:00:49
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-06-29 15:00:55
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-06-21 07:41:32
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-06-20 15:00:48
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-06-15 11:00:49
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-06-14 11:00:58
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-06-10 11:00:48
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-06-09 15:00:51
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-06-09 10:06:00
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-05-31 08:17:30
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-05-27 11:06:41
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2011-05-18 11:39:31
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-05-17 08:27:08
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-05-09 15:00:53
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-05-09 07:00:51
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-05-06 11:00:50
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-05-05 15:00:58
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-05-02 11:50:36
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-04-15 11:00:45
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-04-13 08:12:47
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-04-07 12:18:10
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-04-06 07:00:53
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-04-05 13:06:05
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-04-05 07:50:22
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-04-04 11:00:47
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-03-31 10:57:32
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-03-30 15:00:43
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-03-30 08:24:52
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-03-29 15:00:34
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-03-29 10:08:43
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-03-22 10:50:08
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-03-16 15:00:47
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-03-15 15:00:45
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-03-15 09:02:56
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-03-11 07:00:43
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-03-09 07:00:49
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-03-04 11:00:45
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-03-04 07:00:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-03-02 15:00:43
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-03-01 13:36:46
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-03-01 07:54:22
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-02-28 15:00:44
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-02-28 07:00:41
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-02-22 09:30:25
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-02-21 14:36:13
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-02-21 09:01:07
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-02-18 09:56:50
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-02-17 11:14:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-02-15 15:00:45
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-02-15 07:00:41
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-02-11 15:00:45
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-02-10 15:00:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-02-03 07:00:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-02-01 10:56:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-01-28 11:00:39
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-01-21 10:04:14
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-01-19 14:20:44
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-01-18 07:06:47
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-01-14 15:04:51
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2011-01-11 10:28:00
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-01-05 13:39:48
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-01-05 09:26:29
MAŁGORZATA ŻMUDZKA
 Edycja
2011-01-04 12:31:41
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-01-03 11:01:32
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-12-31 11:01:41
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-12-21 15:01:28
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-12-15 11:38:02
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-12-13 11:40:51
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2010-12-07 15:01:32
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-12-07 07:01:27
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-12-02 15:01:39
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-11-26 11:01:43
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-11-25 08:43:46
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-11-23 07:32:37
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-11-19 07:01:26
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-11-16 11:02:33
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-11-08 15:01:38
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-11-05 15:01:28
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-11-04 11:02:02
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-11-04 07:01:26
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-11-03 11:01:39
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-11-02 15:01:36
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-11-02 08:26:37
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-10-28 15:01:28
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-10-26 15:01:39
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-10-25 15:01:34
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-10-15 15:01:27
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-10-14 11:17:24
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2010-10-07 11:01:26
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-10-06 15:01:26
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-10-04 15:01:31
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-09-28 15:00:41
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2010-09-21 15:01:25
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-09-16 11:00:23
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-09-14 07:01:22
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-09-13 11:01:44
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-09-08 15:01:59
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-09-08 07:01:31
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-09-07 07:41:10
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2010-09-06 14:02:01
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2010-09-03 11:01:54
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-09-02 15:01:23
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-09-02 10:56:08
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-08-26 15:01:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-08-18 15:01:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-08-13 07:01:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-08-12 15:01:20
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-08-06 15:01:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-08-05 11:11:20
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-08-04 11:01:22
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2010-08-02 11:01:29
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-07-29 15:01:26
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-07-28 15:01:20
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-07-27 07:42:56
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-07-26 11:00:24
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-07-23 11:04:59
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2010-07-19 15:01:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-07-08 07:02:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-07-07 11:02:24
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-07-05 08:33:51
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-06-21 15:01:32
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-06-18 15:01:04
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-06-17 15:01:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-06-10 15:01:02
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-06-09 11:00:43
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-06-08 15:00:49
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-06-08 07:00:48
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-06-01 11:00:47
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-05-31 11:01:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-05-28 15:01:00
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-05-13 11:00:39
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-05-12 07:00:34
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-05-11 15:00:36
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-05-10 15:00:36
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-05-10 07:00:43
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-05-07 15:00:41
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-05-05 11:00:44
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-04-29 15:00:35
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-04-20 11:01:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-04-19 15:01:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-04-15 11:00:40
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-04-14 15:00:34
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-04-14 07:00:32
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-04-13 11:00:36
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-04-12 07:00:47
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-04-02 15:00:31
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-04-01 08:53:33
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2010-03-29 15:01:11
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-03-23 11:00:35
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-03-15 11:01:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-03-12 15:00:57
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-03-11 15:01:26
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-03-10 07:00:40
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-03-04 11:00:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-03-03 15:00:49
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-03-03 07:00:39
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-03-01 15:01:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-22 15:01:01
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-18 15:00:16
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-17 11:01:07
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-15 11:01:19
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-12 11:01:33
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-09 15:00:49
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-08 11:00:59
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-08 07:00:43
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-05 15:00:56
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-05 07:00:41
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-02-03 15:00:16
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-03 07:00:41
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-02 15:00:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-02-01 11:01:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-01-29 15:00:46
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-01-26 15:00:54
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-01-19 07:00:49
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2010-01-05 11:00:58
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2010-01-04 11:01:35
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-12-30 15:00:44
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-12-28 15:00:51
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-12-15 11:01:05
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2009-12-11 11:01:36
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2009-12-10 15:00:45
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-12-08 15:01:00
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2009-12-08 07:00:38
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-12-03 15:00:57
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2009-12-03 07:00:43
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-12-01 08:22:33
MAGDALENA RUSNARCZYK
 Edycja
2009-11-20 07:00:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-11-17 15:00:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-11-10 11:01:08
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-11-09 15:01:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-11-09 07:02:22
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-11-06 15:00:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-10-22 15:00:58
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-10-15 11:01:29
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-10-15 07:00:44
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-10-14 11:01:07
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-10-13 11:01:23
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-10-09 07:00:40
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-10-08 15:00:45
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-10-07 11:01:09
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-10-05 15:01:39
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-10-02 15:00:59
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-09-29 15:00:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-09-28 15:00:25
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-09-23 15:00:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-09-22 15:00:16
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-09-17 15:00:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-09-11 07:00:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-09-08 11:00:19
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-09-03 15:00:30
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-09-01 11:00:20
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-09-01 07:00:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-08-31 15:00:12
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-08-28 13:30:07
MAGDALENA RUSNARCZYK
 Edycja
2009-08-26 11:00:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-08-25 09:33:37
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-08-13 15:00:18
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-08-13 11:00:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-07-28 15:00:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-07-28 11:00:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-07-02 15:00:16
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-07-01 11:00:25
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-06-08 11:00:17
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-05-27 11:00:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-05-22 07:00:20
IMERI IMERI
 Edycja
2009-05-21 15:00:16
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-05-18 15:00:14
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-05-08 10:12:56
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-04-23 15:00:40
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-04-23 11:00:39
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-04-16 15:00:14
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-04-15 11:00:09
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-04-09 15:00:09
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-04-07 11:00:09
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-04-06 12:41:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-04-02 11:00:23
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-04-01 15:00:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-03-30 11:01:37
IMERI IMERI
 Edycja
2009-03-19 07:00:21
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-03-12 11:00:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-03-10 11:00:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-03-09 09:41:02
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-03-05 09:26:47
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-03-04 11:00:08
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-02-25 11:00:11
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-02-11 11:00:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-02-10 08:58:32
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-02-09 13:33:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-02-03 07:00:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-02-02 14:52:08
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-01-22 15:00:13
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-01-20 13:28:19
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-01-15 23:12:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-01-14 08:40:59
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-01-09 12:09:41
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-01-08 07:00:11
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2009-01-07 15:00:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-01-01 11:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-30 07:00:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-26 11:00:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-12 11:00:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-10 11:00:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-09 07:00:30
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-05 07:00:30
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-04 07:00:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-11-28 11:00:19
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2008-11-25 11:00:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-11-18 14:24:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-11-17 07:00:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-11-13 07:00:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-11-12 15:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-11-07 15:00:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-11-06 12:20:42
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2008-11-05 15:00:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-11-03 11:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-30 07:00:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-29 11:55:07
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2008-10-27 07:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-24 15:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-23 15:00:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-21 07:00:10
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2008-10-20 14:57:48
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2008-10-17 07:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-16 07:00:27
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-15 15:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-14 07:00:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-13 07:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-10 07:00:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-06 15:00:31
JAGODA ZASADA
 Edycja
2008-10-03 11:00:26
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-02 07:00:11
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-01 11:00:23
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-09-29 23:17:55
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Utworzenie