Wydział Skarbu Miasta
Symbol: GS
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9844, 12-616-9845
Faks: 12-616-9846, 12-616-9842
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Marta Witkowicz

Zakres działania:

Gospodarowanie własnym i powierzonym Miastu mieniem - sprawy związane z realizacją uprawnień właścicielskich, głównie dotyczących gospodarowania mieniem wchodzącym w skład trzech zasobów: Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa, m.in. zbywanie i nabywanie nieruchomości, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność), zawieranie umów dzierżawy, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości.


Zarządzenie nr 1698/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Skarbu Miasta.Uwagi:

UWAGA! Od 1 lipca br. przywrócona została bezpośrednia obsługa klienta Wydziału Skarbu Miasta UMK

Wizyta w siedzibie Wydziału przy ul. Kasprowicza 29 możliwa jest w dni robocze w godzinach od 7.40 do 15.00Jednocześnie przypominamy o nadal obowiązującym stanie epidemii oraz obowiązujących obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, tj. m.in. w budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, maseczki lub przyłbice, rękawiczki) oraz zachować bezpieczną odległość od innych osób (do 2 m).

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - telefon informacyjny 12 616 9956

 

 OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

    Obsługa osób niesłyszących:  

  1. Wiesława Bielat, Inspektor pok.113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Referat Uprawnień Właścicielskich i Ewidencji Majątku (GS-10)
  2. Michał Bachowski, Kierownik Referatu - pok.205a 
    Referat Uprawnień Właścicielskich i Ewidencji Majątku (GS-10)

OPŁATY POBIERANE PRZEZ WYDZIAŁ SKARBU MIASTA  

 

OPŁATA SKARBOWA

Wydział Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 nie posiada kasy UMK.

Kasy Urzędu Miasta Krakowa
Najbliższa kasa znajduje się w Wydziale Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 8, czynna od godz. 8.00 do 15.00

 Struktura wydziału:
Referat Zbywania Nieruchomości w Trybie Bezprzetargowym - GS-01
Referat Ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania - GS-02
Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych - GS-03
Referat Zbywania Lokali - GS-04
Referat Przetargów i Zamian - GS-05
Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności - GS-06
Referat Nabywania Nieruchomości do Zasobu Gminy Miejskiej Kraków - GS-07
Referat Udostępniania Nieruchomości Pod Infrastrukturę Techniczną - GS-08
Referat Opłat Dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków - GS-09
      Stanowisko Ds. Badania Sposobu Zagospodarowania Nieruchomości Oddanych w Użytkowanie Wieczyste - GS-09-1
      Stanowiska Koordynatorów Ds. Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności - GS-09-2
Referat Uprawnień Właścicielskich - GS-10
Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości - GS-11
Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa - GS-12
Referat Organizacyjny - GS-13
Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań Za Przejęte Nieruchomości - GS-14
Referat Odszkodowań Związanych z Realizacją Inwestycji Drogowych - GS-15
Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami - GS-16
Referat Opłat Dot. Nieruchomości Skarbu Państwa - GS-17
      Stanowiska Koordynatorów Ds. Przekształcenia Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności - GS-17-1


Wstecz