Wydział Organizacji i Nadzoru
Symbol: OR
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1211, 51-953-3120
Faks: 12-616-1444
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Magistratu: Marta Nowak
Zastępca Dyrektora Ds. Organizacyjnych: Piotr Bukowski

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należą sprawy organizacji i funkcjonowania Magistratu oraz kadrowe pracowników Magistratu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Wydział zajmuje się także sprawami e-administracji i społeczeństwa informacyjnego; w jego strukturze funkcjonuje także Inspektor Ochrony Danych, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, podległy bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.


Zarządzenie Prezydenta nr 3292/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru.


Uwagi:

    Obsługa osób niesłyszących:  

    Plac Wszystkich Świętych 3-4
    1. Słowik Magdalena, Starszy Inspektor, Stanowiska ds. pracowniczych (OR-11), pok. nr 232
    2. Dudek Tomasz, Główny Specjalista, Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji (OR-03), pok. nr 308


Struktura wydziału:
Referat Kancelaria Magistratu - OR-01
Referat Regulacji Normatywnych - OR-02
Referat Ds. Interpelacji - OR-03
Oddział Społeczeństwa Informacyjnego - OR-04
      Stanowiska Ds. E-Administracji - OR-04-1
      Stanowiska Ds. Serwisów Informacyjnych - OR-04-2
Referat Archiwum - OR-05
Referat Organizacyjny i Informacji Publicznej - OR-06
Referat Zarządzania Kadrami - OR-07
Referat Ds. Zarządzania Projektami - OR-08
Referat Ds. Systemu Zarządzania Jakością - OR-09
      Stanowiska Ds. Monitorowania Procesów i Zadań - OR-09-1
Oddział Zamówień Publicznych - OR-10
Stanowiska Ds. Pracowniczych - OR-11
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - OR-12
Zespół Inspektora Ochrony Danych - OR-13
Samodzielne Stanowisko Analityczno-Budżetowe - OR-14
Samodzielne Stanowisko Koordynatora Czynności Kancelaryjnych - OR-15


Wstecz