Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miasta Krakowa


Celem kontroli wewnętrznej jest pomoc kierownictwu w doskonaleniu metod zarządzania jednostkami kontrolowanymi poprzez ustalanie i eliminowanie w toku kontroli organizacyjno-prawnyych i finansowych nieprawidłowości w tych jednostkach oraz nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolntych. 

Kontrola wewnętrzna w Urzędzie realizowana jest w formie:

 1. kontroli funkcjonalnej,
 2. kontroli instytucjonalnej.

Wewnętrzna kontrola funkcjonalna to zbiór procedur, mechanizmów organizacyjnych, stanowiących integralną częścć systemu zarządzania Urzędem. Jest to system wspierający sprawną realizację zadań jednostki, skuteczne i wydajne podejmowanie działań oraz odpowiednie wykorzystanie zasobów. Jest narzędziem wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte. Przedmiotowa kontrola sprawowana jest przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa.

 

Wewnętrzna kontrola instytucjonalna realizowana jest przez wyodrębnioną instytucjonalnie komórkę organizacyjną UMK jaką jest Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK oraz Komisje Rady Miasta Krakowa.

 

Kontrola wewnętrzna wykonywana jest przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK.

Kontrolę wewnętrzną w ramachWydziału Kontroli Wewnętrznej wykonuje:

 1. Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej
 2. Referat Kontroli Finansowej

 

Kontrole prowadzone są na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa rocznego planu kontroli (kontrole planowane), który obejmuje:

 • plan kontroli gospodarki finansowej
 • plan kontroli organizacyjno-prawnej

oraz na podstawie dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa (kontrole doraźne).

 

Zasady i tryb kontroli określają poniższe akty prawne:


 

 

 

Plany kontroli na 2020 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2020 rok.

2. Plan kontroli finansowej na 2020 rok.

 

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2020 r.:

1. Kontrole organizacyjno-prawne.

2. Kontrole finansowe.

 

Plany kontroli na 2019 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2019 rok.

2. Plan kontroli finansowej na 2019 rok.

 

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 r.:

1. Kontrole organizacyjno-prawne.

2. Kontrole finansowe.

 

 

 

Plany kontroli na 2018 rok:
1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2018 rok.

2. Plan kontroli finansowej na 2018 rok.

Wyniki kontroli  przeprowadzonych w 2018 r.:
1. Kontrole organizacyjno-prawne.

2. Kontrole finansowe.

 

Plany kontroli na 2017 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2017 r.

2. Plan kontroli finansowej na 2017 r. 

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2017 r.:

1. Kontrole organizacyjno-prawne

2. Kontrole finansowe

 

 

Plany kontroli na 2016 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2016 r.

2. Plan kontroli finansowej na 2016 r.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 r.:

1. Kontrole organizacyjno-prawne

2. Kontrole finansowe

 

Plany kontroli na 2015 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2015 r.

2. Plan kontroli finansowej na 2015 r.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2015 r.:

1. Kontrole organizacyjno-prawne

2. Kontrole finansowe

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2014 r.:

1. Kontrole organizacyjno-prawne.

2. Kontrole finansowe.

 

Plany kontroli na 2014 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2014 r.

2. Plan kontroli finansowej na 2014 r.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2013 r.:

1. Kontrole organizacyjno-prawne.

2. Kontrole finansowe.

 

Plany kontroli na 2013 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2013 r.

2. Plan kontroli finansowej na 2013 r.

  

Plany kontroli na 2012 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2012 r.

2. Plan kontroli finansowej na 2012 r.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2012 r.

1. Kontrole organizacyjno-prawne

2. Kontrole finansowe

 

Plany kontroli na 2011 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2011 r.

2. Plan kontroli finansowej na 2011 r.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2011 r.:

1. Kontrole organizacyjno-prawne

 
Plany kontroli na 2010 rok:

1. Plan kontroli organizacyjno prawnej na 2010 r.

2. Plan kontroli gospodarki finansowej na 2010 r.

 Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r.:

1. Kontrole organizacyjno-prawne.

2. Kontrole finansowe.

 

Plany kontroli na 2009 r.  

1. Plan kontroli organizacyjno-prawnej na 2009 r.

2. Plan kontroli finansowej na 2009 r.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r.:

1. Kontrole organizacyjno - prawne.

2. Kontrole finansowe.

  

Kontrole wykonywane przez Komisje Rady Miasta Krakowa i inne Wydziały UMK:

 1. Komisję Rewizyjną Rady Miasta Krakowa
 2. Biuro Nadzoru Właścicielskiego
 3. Biuro Ds.Ochrony Zdrowia - dokument archiwalny
 4. Wydział ds. Turystyki 
 5. Wydział Edukacji
 6. Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 7. Wydział Kształtowania Środowiska
 8. Wydział Podatków i Opłat
 9. Wydział Spraw Administracyjnych
 10. Wydział Gospodarki Komunalnej
 11. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 12. Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

 

ARCHIWUM

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-06 09:41:01
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-05-06 09:39:55
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-05-06 09:38:31
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-04-29 13:15:35
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-01-02 09:56:35
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-11-22 15:02:01
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-07-17 13:12:44
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-07-17 13:00:42
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-04-05 13:06:08
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2019-04-05 13:05:59
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja