BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel wychowania fizycznego

1. Wymagania formalne

posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

 

2. Wymagania dodatkowe

dyspozycyjność

 

 

3. Zakres obowiązków

prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w dwóch klasach 4-tych i siódmej

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

 

zatrudnienie na umowę na czas określony od 1.09.2018r. do 31.08.2019r.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

CV, list motywacyjny

 

kserokopia świadectw pracy

 

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

 

oświadczenie o niekaralności

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00

 

 

7. Ilość etatów

12/18 etatu

 

 

 

Dyrektor

 

mgr Marta Chrupczalska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy, Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel wf 2018/2019)