Obowiązujący plan BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ Logo
 


UWAGA: W dniu 4 lipca 2018 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "PYCHOWICE"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 180,4 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CIV/2692/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r., poz. 4396.

Plan obowiązuje od dnia 4 lipca 2018 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 15 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 23 maja 2018 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r., poz. 4396 - ogłoszenie uchwały Nr CIV/2692/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan pozwoli uporządkować procesy inwestycyjne, w celu ochrony terenów posiadających cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz umożliwi kształtowanie zespołów zabudowy z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego. Plan będzie stanowił wsparcie dla poprawy funkcjonowania układu komunikacji lokalnej oraz rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, a jego zapisy będą zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-29 08:12:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 12:32:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-09 11:18:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:16:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 08:03:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 12:11:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-06 11:33:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-18 14:28:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 15:04:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:30:40
TOMASZ GDULA
 Edycja