BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 123
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nauczyciel chemii

1. Wymagania formalne
posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z chemii


2. Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność


3. Zakres obowiązków
zajęcia edukacyjne z chemii w dwóch klasach ósmych i w klasie siódmej


4. Warunki pracy i płacy:

zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 6/18, umowa na czas określony do 31.08.2019r.5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kserokopia świadectw pracy

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

oświadczenie o niekaralności6. Termin i miejsce składania dokumentów:
sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00

7. Ilość etatów
6/18


Dyrektor

mgr Marta Chrupczalska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy, Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel chemii 2018/2019)