BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
DYREKTOR Szkoły POdstawowej nr 123 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
doradca zawodowy


1. Wymagania formalne
posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego


2. Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność


3. Zakres obowiązków
zajęcia doradztwa zawodowego w klasach 7-ej i 8-ych


4. Warunki pracy i płacy:

zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

zatrudnienie na umowę o pracę, umowa na czas określony od 1.09.2018r. do 31.08.2019r.

 

5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kserokopia świadectw pracy

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

oświadczenie o niekaralności

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00


7. Ilość etatów
0,75/18 etatuDyrektor

mgr Marta Chrupczalska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (doradztwo zawodowe 2018/2019)