BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Podinspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej

(Nr ref. 39-18) – 1 etat

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 


1.  Dawid Stokłosa  Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydat spełnilł wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektor.

Posiada odpowiednie wykształcenie, oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.