Dokument archiwalny


SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 5/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2019 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" (Druk nr 94):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  2. Opinia Nr 3/2019 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2019 r. dotycząca rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" (Druk nr 95):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  3. Opinia Nr 830/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2018 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu