CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 831/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2018 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu