Zgodnie z art. 47a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w przypadku zmian danych lub informacji w wykazie podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) w terminie do:

 

1) 14 dni od dnia zaistnienia zmian wystąpić do organu prowadzącego wykaz (wójta, burmistrza, prezydenta) z wnioskiem o zmianę danych lub informacji. Dotyczy to zmian następujących danych:

  • nazwy, imienia i nazwiska, siedziby lub adresu podmioty zatrudniającego dziennego opiekuna;
  • numerów NIP lub REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna;
  • miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
  • informacji o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennego opiekuna.

 

2) 3 dni od dnia zaistnienia zmian samodzielnie uaktualnić dane w portalu Emp@tia w przypadku zmian pozostałych danych z wykazu w tym przede wszystkim zmian:

  • liczby dzieci objętych opieką dziennego opiekuna;
  • wysokości opłat u dziennego opiekuna;
  • wysokości opłat za opiekę.

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących wprowadzania zmian w rejestrze prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-97-97.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-04 12:32:16
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2019-01-04 12:30:50
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-07-19 12:21:39
JADWIGA WOJCIECHOWSKA
 Edycja
2018-07-18 13:42:42
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Publikacja