BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 140

DYREKTOR

Samorządowego Przedszkola nr 140

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

pomoc nauczyciela-0,5 etatu 

 

 

1. Wymagania formalne

Wykształcenie średnie

 

 

2. Wymagania dodatkowe

 

1. komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów

 

2. umiejętność porozumiewania się  i opiekowania  małymi dziećmi

 

3. predyspozycje muzyczne, plastyczne, ruchowe

 

 

3. Zakres obowiązków


1. spełnianie czynności opiekuńczych wobec dzieci

 

2. organozwanie zabaw, porządkowanie po skończonej zabawie

 

3. wspomaganie dzieci w czynnościach samoobsługowych

 

4. organozwanie posiłków, wyjść i spacerów, odpoczynku po obiedzie

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

Wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2013 poz. 1050) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Samorządowym Przedszkola nr 140 w Krakowie.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1. List motywacyjny i CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”,

 

2. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres mailowy: przedszkole140@poczta.fm do dnia 22.06.2018 r.

 

 

7. Ilość etatów

0,5 etatu od 01.09.2018 r.

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 140- Lucyna Martini

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 140 ()