BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 124

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAUCZYCIEL ETYKI

 

1. Wymagania formalne

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć z etyki.

 

2. Wymagania dodatkowe

Brak

 

3. Zakres obowiązków

Zajęcia edukacyjne z etyki w szkole podstawowej.

 

4. Warunki pracy i płacy:

Zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy.

 

5. Wymagane dokumenty:

Curriculum Vitae, list motywacyjny, kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Sekretariat szkoły w godz. 7.00 do 15.00 w terminie do 22.06.2018 r.

e-mail: sp124@interia.pl

 

7. Ilość etatów:

8/18 etatu

 

 

Dyrektor Bartosz Rutkowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 ()