BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 131
DYREKTOR  Samorządowego Przedszkola nr 131, Kraków oś. Złotego Wieku 13
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
wożna


1. Wymagania formalne

- Wykształcenie: podstawowe, preferowane średnie

- Doświadczenie zawodowe: minimum 2 letnia praktyka na podobnym stanowisku

-Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz stosowania mechanicznych urządzeń czyszczących i środków chemicznych

- Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień sprzątania, higieny, BHP i p. poż

-Niekaralność

 2. Wymagania dodatkowe
-Dyspozycyjność i punktualność

-Pracowitość, sumienność, rzetelność,

-Umiejętność pracy w zespole

 3. Zakres obowiązków

- Utrzymanie w czystości wszystkich pomieszczeń przedszkolnych

-Codzienne sprzątanie

-Dbanie o porządek na terenie zewnętrznym przedszkola

-Stosowanie odpowiednich środków do czyszczonych powierzchni

-Wykonywanie czynności związanych z obsługą wydarzeń zewnętrznych

- otwieranie i zamykanie przedszkola

-Dbałość o mienie przedszkola i powierzony sprzęt

-Sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i dodatkowych prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem

 4. Warunki pracy i płacy:

- Rodzaj umowy: umowa o pracę ( 3 miesięczny okres próbny)

-Wymiar czasu pracy- pełny etat

-Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania Samorządowego Przedszkola nr 131 w Krakowie

-Miejsce pracy- Samorządowe Przedszkole nr 131 Kraków, os. Złotego Wieku 13

-Rozpoczęcie zatrudnienia 1 lipiec 2018r.

 5. Wymagane dokumenty:

-CV

-Podanie o pracę

-Oświadczenie o niekaralności

-Ksero świadectwa ukończenia szkoły

-Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez przedszkole w celu realizacji procesu rekrutacji

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 11 czerwca 2018r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na stanowisko woźna „do kancelarii przedszkola w godz. 10,00- 14,00.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 7. Ilość etatów
  1 etat
Dyrektor Aneta Dziewońska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 131 ()