Dokument archiwalny


REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ
– Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 229/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" (Druk nr 120):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 71/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 3491/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1839/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1378/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 6. Zarządzenie Nr 1378/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-14 14:48:07
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2019-02-07 10:58:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-17 09:49:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-27 13:07:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-27 13:00:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-23 12:33:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-01 12:47:57
TOMASZ GDULA
 Publikacja