BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej

 

na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)

 

w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

 

 

 

Liczba etatów/wymiar etatu - 12/1

 

Stanowisko - stażysta w służbie przygotowawczej

 

Stanowisko docelowe - starszy ratownik-kierowca

 

System pełnienia służby - zmianowy (24 godziny służby, po których następuje 48 godzin czasu wolnego), zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

Miejsce pełnienia służby - Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

 

 

 

Szczegółowe informace dostępne są w załączniku:

1. Ogłoszenie o naborze - JRG Ratownik-kierowcaUWAGA

Sprostowanie do informacji w linkowanym pliku powyżej:

 

Komenda Miejska PSP w Krakowie uprzejmie informuje, iż w ogłoszeniu o naborze nr 3/2018 dot. naboru do służby w PSP na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca) wkradł się błąd odnośnie terminu uzyskania informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym.

 

Informacja poprawna brzmi:

 

"Celem uzyskania informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym kandydaci winni skontaktować się z Wydziałem Organizacyjno – Kadrowym od dnia 15 czerwca 2018 roku pod nr tel. 12/616-83-34".

 

Za pomyłkę przepraszamy.Zakończenie naboru na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ()