BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej

na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik)

w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

 

Liczba etatów/wymiar etatu - 6/1

Stanowisko - stażysta w służbie przygotowawczej

Stanowisko docelowe - starszy ratownik

System pełnienia służby - zmianowy (24 godziny służby, po których następuje 48 godzin czasu wolnego), zgodnie z ustalonym harmonogramem

Miejsce pełnienia służby - Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

 

Szczegółowe informace dostępne są w załączniku:

1. Ogłoszenie o naborze - JRG ratownik-kierowca

 

 

 

Zakończenie naboru