BIP Archiwalny - A_ZSO12 (data archiwizacji: 2019-10-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

 

1. Wymagania formalne

wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

 

2. Wymagania dodatkowe

dyspozycyjność

 

3. Zakres obowiązków

 

nauczyciel matematyki w Gimnazjum w wymiarze 9/18 i Liceum w wymiarze 6/18

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- zgodnie z przepisami dotyczacymi wynagradzania nauczycieli

 

- umowa na czas określony od 01.09.2018 do 31.08.2019

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a/ CV

 

b/ dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 

do dnia 22 czerwca 2018r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 12 (ul.Telimeny9, 30-838 Kraków) ewentualnie droga mailową na adres: sekretariat@zso12.pl

 

 

7. Ilość etatów

 

niepełny etat tj. 15/18

 

 

 

 

Dyrektor mgr Agnieszka Cholewa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()