Karta usługi SO-19 Świadczenie pielęgnacyjne

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy Emp@tia


Nazwa usługi na Emp@tii:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (należy wybrać przycisk Inny wniosek, a następnie przejść do odpowiedniej kategorii)


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie