BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DOZORCY

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

poszukuje kandydata na stanowisko:

dozorcy z obowiązkiem sprzątania - 0,5 etatu

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

- sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń zgodnie z zakresem obowiązków

- udzielanie informacji jawnych rodzicom, uczestnikom i innym petentom placówki,

- pomoc przy organizacji imprez,

- obieranie telefonów i poczty przychodzącej.

 

Cechy osobowości:

Komunikatywność, życzliwość, systematyczność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, sumienność.

 

CV i list motywacyjny proszę przesłać na adres emaliowy sekretariat@mdk.internetdsl.pl

 

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych, oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

 

 
Dyrektor
Teresa Grzybowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - dozorca