BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KSIĘGOWY

1. Wymagania formalne

• wykształcenie minimum średnie

• co najmniej 1 rok stażu pracy

• znajomość przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości

• znajomość programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office

• zdolność szybkiego przyswajania wiedzy

• odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, samodyscyplina

• umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

• dobra organizacja pracy

2. Wymagania dodatkowe

• wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse lub rachunkowość)

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

• kursy i szkolenia z zakresu finansów i księgowości

• wiedza z zakresu ewidencji środków trwałych, w tym inwentaryzacji

3. Zakres obowiązków

• kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami

• bieżąca obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych

• kompletowanie, weryfikacja i prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej

• ewidencja i dekretacja dokumentów w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT

• weryfikacja realizacji umów na podstawie otrzymanych faktur i rachunków

• rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych

• ewidencja i rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych

• współpraca z komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie realizowanych zadań

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,

ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2018 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Księgowy”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa