BIP Archiwalny - A_MPRL (data archiwizacji: 2019-04-18, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR CIX/2871/18 Rady Miasta Krakowa)

ZARZĄDCA MUZEUM PRL-U (w organizacji)
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENTA MUZEALNEGO W DZIALE GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA
I BIBLIOTEKI NAUKOWEJ

 

 

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe – humanistyczne

·         minimum 1-rok doświadczenia w pracy w muzeum

·         komunikatywność i wysoka kultura osobista

·         wiedza z zakresu historii Polski

·         umiejętność pracy z grupą

·         sumienność, punktualność i doskonała organizacja pracy

·         kreatywność i otwartość na wyzwania

·         łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,

·         odpowiedzialność

·         dyspozycyjność

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub edukacji pozaformalnej
 • przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne
 • znajomość języka obcego

Zakres obowiązków

 • praca w dziale GI – ewidencjonowanie zbiorów muzealnych oraz bibliotecznych
 • praca ze zbiorami (udostępnianie, porządkowanie, przyjmowanie obiektów do muzeum  i biblioteki naukowej.
 • Prowadzenie kwerend naukowych dla zgromadzonych kolekcji, muzealnych i bibliotecznych,
 • Obsługa bazy muzealnej MUZEO, ewidencjonowanie i opracowywanie w bazie pozyskanych do zbiorów obiektów,
 • przygotowywanie korespondencji wynikającej z działań GI oraz wymiany bibliotecznej
 • Współpraca z innymi działami Muzeum w ramach prowadzonych spisów oraz pracach związanych z ruchem obiektów
 • Udział i współdziałanie w działaniach edukacyjnych organizowanych przez dział edukacji
 • prowadzenie warsztatów i lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych,   liceów i studentów.
 • tworzenie scenariuszy lekcji muzealnych
 • uczestniczenie w szkoleniach
 • opracowywanie i wdrażanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych na warsztaty
 • współpraca z organizatorami wydarzeń naukowych, edukacyjnych i promocyjnych
 • organizowanie imprez, akcji popularyzujących wiedzę historyczną (m.in. prelekcji, wystaw, konkursów, akcji specjalnych)

Warunki pracy:

·         rodzaj umowy – umowa o pracę

·         wymiar czasu pracy - pełny etat

·         miejsce pracy – Muzeum PRL-u

·         godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty: 

 • cv
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum PRL-u (w organizacji), Os. Centrum E 1, 31-934 Kraków zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum PRL-u (w organizacji) Os. Centrum E 1, 31-934 Kraków  (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą  elektroniczną na adres: sekretariat@mprl.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2018 r.
z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Asystent muzealny

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum PRL-u (w organizacji) www.mprl.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Dyrektor Michał Niezabitowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) ()