BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe

• min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego

• wiedza z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, finansów publicznych

• bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office

• umiejętność przygotowania umów na usługi, dostawy, roboty budowlane

2. Wymagania dodatkowe

• szkolenia z zakresu zamówień publicznych przeprowadzanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

• doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu po stronie Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz doświadczenie w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

3. Zakres obowiązków

• przygotowanie i przeprowadzenie pod względem formalno – prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednym z trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz konkursu na podstawie tej ustawy

• przygotowanie i przeprowadzenie pod względem formalno – prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych , co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych tj. zamówień w zakresie od 30 000 euro, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

• uczestniczenie w charakterze członków proceduralnych w pracach komisji przetargowej, w zespołach projektowych (w tym inwestycyjnych) i innych powołanych przez Dyrektora

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, 31-154 Kraków

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,

ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2018 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa