BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury

Nowohuckie Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy i organizacji projektów

 

Wymagania:

• min. 2 lata pracy na podobnym stanowisku;

• znajomość rynku funduszy UE;

• znajomość technik projektowania i zarządzania projektami;

• „lekkie pióro”; łatwość w tworzeniu poprawnych językowo tekstów o różnym charakterze (pism oficjalnych, treści wniosków itd.);

• kreatywność, asertywność, umiejętność wyszukiwania najbardziej optymalnych rozwiązań;

• umiejętność interpretacji przepisów prawa, znajomość podstawowych ustaw i rozporządzeń (m.in. ustawa o samorządzie terytorialnym, ustawa o finansach publicznych itd.);

• skuteczne wyszukiwanie informacji, skrupulatność przy przestrzeganiu terminów, wymogów regulaminowych itd.;

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

• zdolności organizacyjne, łatwość pracy pod presją czasu, umiejętność hierarchizacji zadań;

• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność.

• umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel);

• wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, europeistyki lub politologii;

• samodzielność i dobra organizacja pracy;

• wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjnych oraz analitycznego myślenia;

• konsekwencja w realizacji celów oraz zorientowanie na efekty;

Zakres obowiązków:

• monitorowanie rynku funduszy unijnych, Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wszystkich innych instytucji finansujących instytucje kultury;

• przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków UE oraz Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – część opisowa i finansowa;

• monitorowanie złożonych wniosków do momentu uzyskania dofinansowania oraz ich realizacja;

• nadzór nad realizacją zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, współpraca z innymi działami NCK;

• raportowanie zakończonych zadań, sporządzanie rozliczeń finansowych;

• tworzenie pism, raportów, opracowań, tekstów promocyjnych we współpracy z innymi działami NCK;

• wsparcie produkcji wydarzeń kulturalnych (koncerty, wystawy itd.) organizowanych lub współorganizowanych przez NCK;

• wyszukiwanie i współpraca z partnerami zewnętrznymi, w zakresie odpowiadającym zadaniom Biura Projektów.

Warunki pracy i płacy:

• praca na pełen etat na podstawie umowy o pracę;

• wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Nowohuckiego Centrum Kultury;

• realny wpływ na kształtowanie oferty instytucji;

• współpraca z młodym zespołem w miłej atmosferze;

 

Wymagane dokumenty:

• Życiorys (CV);

• List motywacyjny;

• Opis dotychczasowego doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (mile widziane podanie wysokości pozyskanych środków, nazw projektów oraz programów, w ramach których były realizowane) oraz organizacji wydarzeń kulturalnych;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 30 marca 2018 r. wiadomości o temacie „Rekrutacja – Biuro Projektów” na adres nck@nck.krakow.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

 

Przesłane dokumenty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nowohuckie Centrum Kultury moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm.)”.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Nowohuckie Centrum Kultury ()