Wersja dokumentu z dnia 2018-03-12 13:47:48

Album pn.: "Kraków - MIASTO ZMIAN" stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. Nr 880) i podlega ochronie wynikającej z tej ustawy. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczonych edycji oraz wersji roboczej Albumu (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystanie (m. in. kopiowanie, powielanie, upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych albo na stronach internetowych).

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-15 11:56:37
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-15 10:48:57
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-15 10:46:38
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-12 13:47:48
DOROTA KASPROWICZ
 Publikacja