BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
DYREKTOR Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR DS. PROMOCJI


1. Wymagania formalne

-obywatelstwo polskie;

-wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 
2. Wymagania dodatkowe

-kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;

-praktyczna znajomość narzędzi promocji;

-umiejętność pisania i redagowania testów, dobra znajomość polszczyzny;

-minimum 2-letnie doświadczenie w promocji;

-mile widziane doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych;

 
3. Zakres obowiązków

-opracowywanie i redagowanie tekstów na potrzeby strony internetowej Centrum Kultury;

-organizowanie działań promocyjno-marketingowych;

-opracowanie i realizacji strategii działań PR-owych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”;

-nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami;

-prowadzenie profilu na portalu facebook i innych serwisach społecznościowych;

-aktualizacja i administrowanie stroną internetową dworek.eu;

-nadzór i koordynacja newslettera i innych form komunikacji internetowej z odbiorcami;

-opracowywanie i redagowanie tekstów na stronę www;

-organizacja i prowadzenie koncertów, wystaw, spotkań, spektakli, konkursów, konferencji i innych form uczestnictwa w kulturze.

4. Warunki pracy i płacy:

-stabilne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zależne od stażu pracy);

-zatrudnienie na umowę o pracę – cały etat

 
5. Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV);

-list motywacyjny

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2 – Sekretariat/Portiernia do 26 lutego 2018 roku do godz. 16.00 lub przesłać na adres rekrutacja@dworek.eu

7. Ilość etatów
jeden

Dyrektor Renata Lisowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()