BIP MJO - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
DYREKTOR Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK KLUBU KULTURY „ŁOKIETEK”

ul. Wł. Łokietka 267, Kraków

 


1. Wymagania formalne

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe;

- znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 
2. Wymagania dodatkowe

- predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

- kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;

- umiejętność prowadzenia negocjacji;

- dobra orientacja w świecie kultury;

- umiejętność organizowania i prowadzenia przedsięwzięć kulturalnych;

- doświadczenie w pracy w instytucjach kultury;

- praktyczna znajomość narzędzi marketingowych i PR;

- doświadczenie w realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury;

- doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł i koordynacji projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł;

- znajomość języka angielskiego;


3. Zakres obowiązków

-planowanie i realizacja imprez oraz innych form uczestnictwa w kulturze;

-koordynacja działań organizacyjnych;

-sprawozdawczość;

-organizowanie działań promocyjno-marketingowych;

-współpraca z podmiotami zewnętrznymi;

-pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania;

4. Warunki pracy i płacy:

-stabilne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zależne od stażu pracy);

-zatrudnienie na umowę o pracę – cały etat5. Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV);

-list motywacyjny;

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy;


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2 – Sekretariat/Portiernia do 26 lutego 2018 roku do godz. 16.00 lub przesłać na adres rekrutacja@dworek.eu7. Ilość etatów
cały etat

Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)”

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami

 


Dyrektor Renata Lisowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()