Dokument archiwalny

  Krakowska Karta Rodzinna na rowery - 50% zniżki na system Wavelo

 

Posiadaczy ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej serdecznie zapraszamy po odbiór voucherów uprawniających do wykupu z 50% rabatem rocznego abonamentu do korzystania z sieci rowerów publicznych pn. Wavelo. Voucher uprawnia do korzystania z rowerów przez 60 minut dziennie i ważny jest 12 mc od dnia aktywacji. Aktywacji należy dokonać do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Vouchery można odbierać w Wydziale Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków w pok. 213 lub na stanowisku obsługi klienta nr 2 na I piętrze. Warunkiem odbioru vouchera jest okazanie ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz zapoznanie się z regulaminem korzystania z usług sieci Wavelo.

 

W przypadku osób małoletnich przed aktywacja vouchera należy przekazać Operatorowi Wavelo pisemną zgodę rodziców, lub innych przedstawicieli ustawowych oświadczenie o akceptacji Regulaminu Wavelo, przyjęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

Oświadczenie musi być doręczone Operatorowi Wavelo poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu Wavelo, którego aktualny adres dostępny jest na stronie www.wavelo.pl

Warunkiem koniecznym do korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub „prawa jazdy odpowiedniej kategorii”.

 

Regulamin oraz wzór oświadczenia dostępny jest tutaj.