Karta usługi KM-24 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
  • Zwrot zatrzymanego pozwolenia tramwajowego
  • Przywrócenie cofniętego uprawnienia - Pozwolenia tramwajowe
  • Przywrócenie cofniętego uprawnienia - Prawo jazdy

 

Informacje szczegółowe:


Pamiętaj, we wniosku w punkcie G wypełnij oświadczenia, w tym również oświadczenie o zamieszkaniu pod zdjęciem i podpisz je. Wniosek bez tych oświadczeń nie może być rozpatrzony pozytywnie.

 

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

Uwagi dodatkowe:

1- szczegółowe warunki zwrotu zatrzymanego prawa jazdy oraz przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdami są ustalane indywidualnie dla każdej sprawy po dokonaniu analizy akt kierowcy i stanu sprawy