BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT KONSERWATORSKI W PRACOWNI KONSERWACJI METALU

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe - studia specjalistyczne I stopnia lub jednolite magisterskie z metalurgii lub materiałoznawstwa, ewentualnie archeolog z doświadczeniem konserwatorskim przy obiektach metalowych

• doświadczenie w pracy z zakresu konserwacji metali zabytkowych

• umiejętności manualne i techniczne - konserwatorskie

• udokumentowany staż pracy min. 5 lat (np. w pracowni konserwacji metalu) lub praktyki długoterminowe przy zabytkowych metalach (można wykazać praktyki w kilku miejscach) lub prace konserwatorskie i praktyki przy opracowaniach zabytków, w szczególności na podłożu metalowym

• przedstawienie swoich realizacji (w formie dokumentacji opisowej i fotograficznej)

• umiejętność pracy w zespole i otwartość na wspólne konserwatorskie działania

• współpraca z innymi konserwatorami przy działaniach edukacyjnych

• dobra znajomość pakietu MS Office

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w pracy przy różnych metalach, przy zabytkach metalowych archeologicznych

• studia podyplomowe w zakresie konserwacji lub archeologii, dodatkowe szkolenia

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2

3. Zakres obowiązków

• konserwacja muzealiów na podłożu metalowym

• opracowywanie dokumentacji konserwatorskich

• współpraca z pracowniami konserwacji w ramach wspólnych działań konserwatorskich i administracyjnych

• praca w zespołach projektowych wystawienniczych i programach konserwatorskich

• prowadzenie wykładów i zajęć edukacyjnych z dziedziny metalu

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, ul. Księcia Józefa 337

• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,

ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2018 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Asystent konserwatorski w Pracowni Konserwacji Metalu”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Ilość etatów – 1

 

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Asystent Konserwatorski w Pracowni Konserwacji Metalu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa