BIP MJO - Przedszkole Nr 5
DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 5
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
POMOC KUCHENNA


1. Wymagania formalne
- posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz publicznych

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym
- wyjształcenie gastronomiczne

2. Wymagania dodatkowe
- doswiadczenie na proponowanym stanowisku

- dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność

- zaangażowanie i samodzielność

- umiejętność pracy w zespole

3. Zakres obowiązków
- pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków
- pomoc w wydawaniu posiłków

- utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń

- dbanie o powierzony sprzęt

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., regulaminu pracy

- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego

- wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikajacych z organizacji pracy

4. Warunki pracy i płacy:
- umowa na czas określony

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny
- CV z dokładnym opisem pracy zawodowej

- kserokopie dokumentów poswiadczajacych kwalifikacje i wykształcenie zawodowa

-dokumenty poswiadczajace brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

- kserokopie swiadectwa pracy

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumentynależy składać w sekretariacie Samorządowego Przedszkola nr 5 w Krakowie, ul. Zachodnia 6a w godz. 8.00 - 13.00

7. Ilość etatów:
1 etat

Dyrektor:mgr Katarzyna Parka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 5 ()