BIP Archiwalny - A_ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
DYREKTOR Zespół Szkół Zawodowych nr 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
wychowawcy w internacie


1. Wymagania formalne

wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

specjalność: pedagogika opiekuńczo wychowawcza lub nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

 

2. Wymagania dodatkowe
-

3. Zakres obowiązków
wychowawca w internacie

4. Warunki pracy i płacy:
wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji


5. Wymagane dokumenty:
CV, dyplom ukończenia studiów wyższych z p.p., akt nadania stpnia awansu zawodowego (jeśli posiada)


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać od 5 lutego do dnia 14 lutego 2018 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 (pok. 101a).

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.


7. Ilość etatów

1/2 etatu

od 5 marca 2018r.  do dnia 22 czerwca 2018 r.

 


Dyrektor Elżbieta Kosacka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)