BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa
DYREKTOR TEATRU ŁAŹNIA NOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. Mediów i PR


1. Wymagania formalne

- wykształcenie wyższe kierunkowe (PR, marketing) lub z obszaru kultury i filologii

- znajomość oferty kulturalnej oraz dotychczasowej działalności Teatru Łaźnia Now

- umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych

- umiejętność godzenia zadań kreatywnych i rutynowych

- doświadczenie w prowadzeniu stron www, obsługa systemów CMS

- praktyczna znajomość narzędzi promocji i PR

- dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego

- zaangażowanie w wykonywane działania

- zainteresowanie teatrem i działaniami społecznymi

 

2. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie w pracy w instytucji kultury bądź NGO

- doświadczenie w pracy z mediami

- zainteresowanie historią Nowej Huty

- dodatkowe języki obce

- umiejętność pracy w środowisku MacOS

 

3. Zakres obowiązków

- przygotowywanie i aktualizacja treści prezentowanych na stronach internetowych Teatru Łaźnia Nowa, we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za treści merytoryczne

- redagowanie materiałów i tekstów do wykorzystywanych w tworzeniu repertuaru wydawnictw teatralnych

- przygotowanie materiałów (informacji, interpretacji) do ewentualnego wykorzystania w tworzeniu wydawnictw Teatru Łaźnia Nowa lub podczas prób i przedstawień

- przygotowanie informacji prasowych i wysyłanie ich do mediów

- współpraca z dziennikarzami i dbałość o regularną obecność w mediach (w tym - aranżowanie rozmów w studiach RTV i podczas wydarzeń oraz zapraszanie dziennikarzy na wydarzenia)

- stały monitoring mediów

- sporządzanie raportów PR-owych na podstawie monitoringu mediów

- organizacja konferencji prasowych teatru

- prowadzenie stron internetowych Teatru Łaźnia Nowa oraz realizacja prac związanych z obecnością instytucji w przestrzeni wirtualnej (media społecznościowe, newsletter)

- współpraca z grafikami przy tworzeniu layoutów i projektów druków

- organizacja debat i spotkań oraz pozostałych wydarzeń około repertuarowych, w tym modułów programowych Bulwar[t]u Sztuki

- udział w spotkaniach dotyczących strategii komunikacyjnej Teatru Łaźnia Nowa oraz

bieżących działań z niej wynikających

- pomoc w pracach związanych z przygotowaniem i produkcją materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz udział w opracowywaniu budżetów promocji, rozliczeń i raportów

- reprezentowanie Teatru Łaźnia Nowa podczas wydarzeń związanych ze współpracą z innymi podmiotami

- udział w premierach i projektach realizowanych przez Teatr

- przygotowanie i przekazywanie dokumentów dotyczących prowadzonych spraw do Archiwum Zakładowego

 

4. Warunki pracy:

- umowę o pracę na pełny etat

- możliwość rozwoju zawodowego

 

5. Wymagane dokumenty:
  - CV

  - list motywacyjny


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Prosimy o składanie ofert zawierających CV i list motywacyjny, a także określenie swoich wymagań finansowych w terminie do 31 stycznia 2018. Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres biuro@laznianowa.pl bądź drogą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres siedziby teatru - os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, z podaną w tytule wiadomości / na kopercie informacją "Aplikacja na stanowisko Specjalista ds. Promocji i PR"


7. Ilość etatów
1

 

 

Teatr Łaźnia Nowa skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami. Na dokumentach należy umieścić klauzulę „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”

 

Informujemy, że administratorem danych jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 
Dyrektor Ewa Wolniewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Specjalista ds. Mediów i PR)