Sporządzany plan ROGATKA WARSZAWSKA Logo
 

Powierzchnia planu - 7,4 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica I Stare Miasto

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rogatka Warszawska" pozwoli na kompleksową ochronę i kształtowanie krajobrazu zespołu fortecznego, obejmującego zabytkowy fort i tereny zieleni fortecznej. Ponadto objęcie planem miejscowym północnej części obszaru umożliwi rehabilitację obszaru poprzez określenie warunków dla uzupełnienia istniejącej zabudowy, uwzględniające wymogi ładu przestrzennego i zasady zrównoważonego rozwoju.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2018-01-25
Data publikacji:
2018-01-25
Data aktualizacji:
2020-06-03
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-03 11:15:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-31 08:15:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 14:43:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-11 13:22:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-22 13:41:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:18:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 11:51:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-05 15:02:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-05 11:44:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-05-10 13:20:17
TOMASZ GDULA
 Edycja