Karta usługi SC-22 Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na platformie ePUAP:

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-08 10:26:54
MARIUSZ GIERLACH
 Edycja
2018-01-24 12:27:36
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-01-24 11:29:45
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja