Karta usługi SC-22 Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na platformie ePUAP:

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie